Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation

Zápis do ŠD pro šk. rok 2016/17

20. 6. 2016 7.35 - 11.00 a 15.00 - 16.00

21. 6. 2016 7.35 - 11.00 a 15.00 - 17.00

22. 6. 2016 7.35 - 11.00 a 15.00 - 16.00

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty [›]

Konzultační hodiny

Mgr. Lenka Jedličková

Matematika
Místnost: Sborovna
Každé úterý 13.00-14.00
jedlickova@zsstankov.cz


Mgr. Miloslav Khas

ICT, HV, VV
Místnost: Informatika
Každé pondělí 15.00-16.00 
khas@zsstankov.cz


Bc. Soňa Votrubová

ČJ, D
Místnost: Sborovna
Každý pátek 10.35-11.20
votrubova@zsstankov.cz


 2015/2016

ZOO Praha

V pondělí 16. května se vydali žáci 8. ročníku za savci světa ze ZOO Praha. Počasí hrozilo od rána vydatnými srážkami, ale naštěstí z toho byly jen dvě přepršky a i vytoužené sluníčko vysvitlo. Po rozdělení do skupinek v ZOO se žáci rozběhli plnit úkoly z pracovního listu a na průzkum zoo.

Učíme se společně - Karel IV. a jeho doba

V pátek 13. května jsme přichystali pro žáky projektový den s názvem Učíme se společně - Karel IV. a jeho doba. Cílem projektu bylo nejen připomenout si 700. výročí narození našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale především prohloubení dobrých vztahů a spolupráce žáků napříč ročníky. Na začátku dn ...

Školička pro předškoláky

V dubnu se už dvakrát do naší školy přišli podívat budoucí prvňáčkové s rodiči. Pracovali vždy ve skupinkách se svými budoucími učitelkami a jejich rodiče mohli sledovat, jak se jim práce daří. Předškoláci si nejen vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školních lavicích, ale povídali si pohádky, zazpív ...

Projekt Černobyl

V dubnu si žáci v osmých třídách připomněli tragédii, která se stala 26. dubna 1986. Tehdy v jaderné elektrárně v Černobylu došlo k přehřátí jednoho z reaktorů, který následně explodoval. Náš projekt zasahoval do několika předmětů. Při hodinách zeměpisu, chemie a výtvarné výchovy jsme se seznámil ...

Matematický klokan

V pátek 18. března proběhl na naší škole Matematický klokan. Zúčastnila se celá škola kromě 1. tříd. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Na vyplnění a na spočítání různých úkolů jsme měli přibližně hodinu. 1. kategorie Cvrček 1. místo: Ondřej Poucha 3. A 2. mí ...

Divadlo Alfa

17. března jely čtvrté až sedmé třídy na představení Pohoršovna do divadla Alfa do Plzně. Jeli jsme autobusem po ročnících. Představení trvalo hodinu a půl a bylo o loutkách, které měly nadpřirozené schopnosti (bludička…) a měly se pohoršit. Ve vystoupení také hráli dospělí lidé. Divadlo nám přip ...

Dopravní hřiště - 4.A

V pátek 29.dubna jsme vyjeli na dopravní hřiště do Domažlic. Tam nás to opravdu bavilo. foto: Eliška Voráčová

Den Země ve 4.A

Dne 22.dubna ke Dni Země jsme se my, žáci 4.A, byli podívat na stromky, které jsme již dříve zasázeli. Očistili jsme zem kolem nich a pak jsme je ještě zalili, aby měli mokřejší půdu. Budeme je dál sledovat a doufáme, že dobře porostou. reportér: Aneta Schejbalová foto: Ondřej Kramer

Družinový výlet za poznáním

V sobotu 16.4. jsme se vydali vlakem do Domažlic. Navštívili jsme hasičskou stanici a zdravotní záchrannou službu. Už cestou bylo co pozorovat a poznávat. Velice děkujeme hasičům a záchranářům za jejich vstřícnost, ochotu nám vše ukázat, nechat vyzkoušet a odpovědi na naše otázky (a nebylo jich m ...

Den Země

V letošním roce se ctil Den Země na naší škole pobytem v přírodě. Během pobytu vnímali žáci přírodu všemi smysly. Některé třídy pomohly znovuobnovovat zeleň v okolí Staňkova.

Knížka pro prvňáčka

Naše třída 4.A přispěla do projektu Čtení pomáhá další částku - 1.250Kč - Knížka pro prvňáčka. V červnu budou prvňáci z naší školy pasováni v městské knihovně na čtenáře. Při této příležitosti dostanou zadarmo knížku, protože my, žáci 4.A, jsme přispěli čtením a otestováním knih na tuto dobrou vě ...

I čtení je zábava - 4.A

V úterý k nám přichází na párovou výuku p.uč.Holečková a společně s naší třídní H.Kozovou nám vždy připraví nějaké překvapení. Tentokrát jsme opět šli do ŠD. Tušili jsme, že budeme pracovat v týmech s nějakým textem. Dvouhodinovka začala velice zajímavě, trochu jsme se dohadovali, neboť jsme měli ...

Biologická olympiáda s postupem do kraje

Letošní ročník Biologické olympiády se nese v duchu Život v temnotě. V lednu proběhlo školní kolo BIO, kde žáci museli prokázat vědomosti v této oblasti. Přes školní kolo se probojovaly do okresního v kategorii C (8. - 9. ročník) Kačka Vaverková a Verča Podpěrová. V kategorii D (6. - 7. ročník) t ...

Přiblížení výuky matematiky dle prof. Hejného

Základní škola Staňkov připravila pro širokou veřejnost besedu o této velmi efektivní metodě výuky matematiky. Besedu povede certifikovaná lektorka H-Mat PhDr. Jitka Michnová, která je připravena zodpovědět veškeré Vaše dotazy a navíc si tuto metodu můžete pod jejím vedením (a vedením našich učit ...

Sázení stromků - 4.A

V pátek 1.dubna jsme někteří žáci z naší třídy 4.A šli po vyučování s třídní učitelkou sázet stromky. Pomáhali nám dva starší kamarádi. Terén byl ale dost náročný. Zvládli jsme to a zasadili asi kolem 60 jehličnatých i listnatých stromků. Moc nás to bavilo. Chtěli bychom jít ještě jednou. reporté ...

Aprílová škola ve 4.A

V pátek 1.4. - na apríla - si mohli moji žáci ze 4.A vyzkoušet, jaké to je - učit. Na každou vyučovací hodinu si trojice malých učitelů připravila hodinu pro své kamarády, žáky. Pracovalo se především ve skupinách a připravené úkoly byly opravdu velice pěkné a zajímavé. tř.uč.H.Kozová

Velikonoční zajíček

V zaječí doupata se proměnila v pátek odpoledne všechna oddělení školní družiny. O zábavu nebyla nouze. Zajíčci měli možnost si vyzkoušet svoji obratnost na překážkové dráze, cit ve svých tlapkách při hledání vajíčka, šikovnost a opatrnost s přenášením a posouváním vajíček. Správní zajíčci mají o ...

Velikonoční výstava

V úterý 22. března proběhla ve vestibulu školy prodejní velikonoční výstava. Hned po ránu byl v prostoru u šaten obrovský nával. Téměř všechny výrobky se prodaly ráno a v průběhu první vyučovací hodiny. Třídy 4. A, 5. A, 5. B a 7. A nabízely mnoho velikonočního zboží, koupit jste si mohli nejen m ...

Besedy ve škole

V pátek 18. března k nám do školy zavítaly dvě paní, které s námi besedovaly o tom, jak se dobře stravovat nebo jaké povolání si vybrat. Besedy probíhaly pět hodin a navštívily je postupně čtvrté až osmé třídy. Mládší žáci besedovali a zdravé výživě, stravování a hygieně a osmičky šly na besedu o ...

Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli virtuální realitu

Ve spolupráci s katedrou výpočetní a didaktické techniky pedagogické fakulty si děti ze ZŠ ve Staňkově okusily virtuální teleport díky brýlím Google Cardboard. V rámci předmětu Počítačem podporovaná výuka připravili budoucí učitelé informatiky aktivity s využitím Google Cardboard. Po krátké preze ...

Žákovský ples 2016

V pátek 11. března se opět po roce konal žákovský ples, už devátý. V 17:00 hodin proběhlo zahájení, kde nás přivítala paní ředitelka Suchá a zástupce města a školské rady pan Strousek. Následovalo předtančení nás deváťáků. Po předtančení jsme dostali šerpy od svých třídních učitelů, kteří nám pop ...

Techmania show

Ve čtvrtek 25. února jsme využili nabídky zaměstnanců Techmánie, kteří přijeli do naší školy a připravili nám show s tekutým dusíkem. Celá akce trvala cca 45 minut. Když jsme tam přišli, posadili jsme se na žíněnky a show po chvilce začala. Vyprávěli nám o složení vzduchu a postupně jsme se dopra ...

9. žákovský ples se blíží

Dovolujeme si vás pozvat na 9. žákovský ples, který proběhne v pátek 11. března 2016 od 17.00 hodin ve staňkovském Lidovém domě. Těšit se můžete na krásná vystoupení, překvapení deváťáků a hlavně na bohatou tombolu. Jako každý rok nám bude hrát k poslechu a hlavně k tanci pan učitel Milan Khas a ...

Divadélko pro školy z Hradce Králové

V úterý 16. února navštívily všechny třídy divadelní představení, která proběhla v podkroví školy. Pro druhý stupeň si herci připravili dvě představení, ve kterých žáky seznamovali s dílem W. Shakespeara. Představili nám ukázky z her Richard III., Marné lásky snaha, Romeo a Julie a Sonety. Celé p ...